Objednávka: 73

Organizačná súčasťMKC Žiar nad Hronom
Identifikačný údaj 73
Popis objednávame reklamu na CF na bilboardoch počas 1 mesiaca
Celková hodnota 630.00 € s DPH
IČO dodávateľa 35808683
Názov dodávateľa euroAWK, s.r.o.
Adresa dodávateľa Brečtanová 2, 831 01 Bratislava 37
Objednávka k zmluve
Podpis za odberateľa PhDr. Michaela Pribilincová, PhD.
Dátum doručenia 30-06-2018
Dátum zverejnenia 11-07-2018